Fietsroute de Lindevallei vanuit Noordwolde.

Fietsroute door de Lindevallei in Zuid-Friesland.

Afstand : ± 35 KM.

Wegen en paden : Verhard.

 

Start :

Bij start Knooppunt 11.
Aan de Hoofdstraat Oost in Noordwolde.

De Linde (Stellingwerfs en officieel: De Lende, Fries: De Linde) is een rivier in Zuid-Friesland in de gemeente Weststellingwerf.
Tussen het meertje Het Wijde en het dorp Slijkenburg vormt ze de natuurlijke grens tussen Overijssel en Friesland.
De bron van de Linde ligt in de buurt van Tronde. De rivier stroomt ten zuiden van de rij dorpen Oldeholtpade – Wolvega – Sonnega – Oldetrijne en ten noorden van de dorpenrij Boijl – Noordwolde -Vinkega – Steggerda – Peperga – Blesdijke – Oldemarkt.
Deze fietsroute brengt u deels door de Lindevallei en natuurlijk ook de Linde en heb ik in juni 2019 gefietst.

De Start van deze route door de Lindevallei.

Op de afbeelding met de knooppunten staat dat de route start bij knooppunt 85.
Dit komt omdat ik gestart ben vanaf camping weideland dat tussen knooppunt 13 en 85 in ligt.
Maar mocht u met de auto naar dit gebied willen komen om daarna te gaan fietsen dan is het verstandig om in Noordwolde bij knooppunt 11 te beginnen.
Aan de Hoofdstraat Oost in Noordwolde is voldoende parkeerplaats om uw auto neer te zetten.

Lindevallei

Fietsen door natuur.

Het riviertje de Linde ligt in een dal dat tijdens het Saalien door een gletsjertong is gevormd.
Het dal is later met hoogveen begroeid geraakt dat aan het eind van de 18e eeuw in vervening raakte.
Tussen 1922 en 1927 is de rivier gekanaliseerd.
In de jaren dertig begon de ontginningsmaatschappij De Drie Provinciën delen van het dal van de Linde te ontginnen door middel van de werkverschaffing.
Vanaf 1933 kwam de Lindepolder gereed.
In de jaren dertig werden trilvenen en blauwgraslanden ontdekt met kenmerkende soorten als parnassia, groenknolorchis en veenmosorchis. Daarop streefde It Fryske Gea naar verwerving van natuurgebieden langs de rivier.
In 1938 werd het eerste gebied aangekocht. Tot 2007 is er inmiddels 785 hectare verworven, waaronder de gebieden Helomapolder, Driessenpolder, Gorterspolder, Botkereservaat, Onland en Oude Stroomdal.
Het reservaat wordt door It Fryske Gea Lendevallei genoemd.
Het dal vormt tevens een verbinding tussen het Nationaal Park Weerribben-Wieden en het natuurreservaat Rottige Meente.

De plaatsen en vergezichten.

Deze fietsroute brengt u langs de plaatsen Noordwolde, Steggerda, Peperga, Oldeholtpade en Nijeholtpade.
Een aantal van deze dorpjes zijn wel de oudste dorpen in de Stellingwerven en Oldeberkoop is daarvan wel één van de oudste aangezien deze al in 1228 in de boeken wordt vernoemd.

U steekt één maal de Linde zelf over in de Lindevallei via een charmant bruggetje waar ook een mooi uitkijkpunt is gebouwd.
Het fietspad (tevens pad naar de kijkhut) was vroeger een laan vanaf de Stellingenweg naar de hooilanden bij de Linde. Deze laan droeg van oudsher de naam “Lolkema’s laene” of “Lolkema’s singel”.
Verder lag er op de plaats waar nu de witte ophaalbrug de beide oevers van de Linde met elkaar verbindt, een uit 1925 stammende draaibrug met de naam “Lolkema’s brogge”.
Vanuit de hut is er een weidse blik over de landerijen, rivier en ven, waar je met een beetje geluk de verrichtingen van roofvogels kunt spotten.
Rondom de hut, maar ook zeker naast het pad er naar toe, kun je veel kleine vogels in struiken en bomen vinden.
Op initiatief van de vogelwacht Oldeholtpade en omstreken is begin januari 2007, de naam van de vogelkijkhut veranderd van Lolkema’s Hutte naar Gerrit’s Hutte.

Lindevallei

De route

Zo als al eerder vermeld geeft het knooppunten-kaartje van deze route door de Lindevallei aan dat het startpunt ligt bij knooppunt 85.
En ook in het gpx bestand dat u kunt downloaden van deze route wordt dat aangegeven.
Als u start vanuit dit punt dan is de volgorde van de knooppunten dus :

85 – 46 – 96 – 60 – 62 – 95 – 26 – 11 – 15 – 13 – 85

Maar als u start van uit Noordwolde dan is de route dus als volgt :

11 – 15 – 13 – 85 – 46 – 96 – 60 – 62 – 95 – 26 – 11

Het GPX-bestand.

U kunt het gpx bestand van deze route HIER downloaden en gebruiken voor uw navigatie.


Lindevallei