Wandelroute Het Tollebekerbos.

Het Tollebekerbos.

Wegen en paden : verhard en onverhard.

Routekleur : Rood, Oranje en Groen.

Start :

Parkeerplaats de Buitenplaats.
Buitenplaats.
8309 BD Tollebeek

De Wandelroute Het Tollebekerbos is een typische route door een dorpsbos zoals dat bij elk dorp in de Noordoostpolder werd aangelegd.
Tollebeek is het jongste dorp van de Noordoostpolder en het dorpsbos is er groter dan gemiddeld.
Dertig hectare is voor een bos niet erg veel, maar het is een van de grootste dorpsbossen in de polder.
Dat komt omdat er op die plek een gronddepot heeft gelegen, waar tijdens de aanleg van de Urkervaart de ontgraven grond tijdelijk werd opgeslagen.
Naderhand werd de plek minder geschikt voor de landbouw en dus geschikt voor de aanleg van bos bestempeld.

Karakter van het bos.

Het bos bestaat voor het grootste gedeelte uit hoog opschietend loofhout.
Behalve de populier zijn soorten als eik, beuk, es en esdoorn er algemeen.
Groenblijvende boomsoorten zijn er maar in beperkte mate geplant.

Het bos is inmiddels meer dan 40 jaar oud, en dat is te zien.
Het is al een echt bos met dikke bomen en er wordt op verschillende plekken gekapt om de overblijvende bomen meer ruimte voor groei te geven.
Ook voor lage beplanting is ruimte genoeg.
Typische bosplanten zoals look-zonder-look, robertskruid, geel nagelkruis en wilde kamperfoelie komen veel voor.

Dieren in het bos.

Het dierenleven van het Tollebekerbos laat ook duidelijk zien dat het een echt bos is geworden.
Vogels als de Appelvink komt veel voor. Net zoals de Tjiftjaf, de Staartmees en ook de Boomkruiper komen er voor.

Het Flevo-Landschap.

Het bos is in beheer van Het Flevo-Landschap. Een stichting die meerdere natuurgebieden in Flevoland heeft.
Het Flevo-landschap heeft 26 vaste betaalde krachten in dienst. Een deel daarvan werkt op kantoor en een aantal in het veld. Vaak lopen er ook stagiairs mee.
Meer dan 150 vrijwilligers helpen Het Flevo-landschap actief mee. De gastheren en –vrouwen in de bezoekerscentra en bij de huwelijksceremonies in de Waterlely, de gidsen, beheervrijwilligers en de veldwaarnemers: het zijn allemaal mensen die zich in hun vrije tijd inzetten voor de Flevolandse natuur, omdat ze dat belangrijk én leuk vinden.

De route.

Een exacte route is er door het bos maar voor een klein gedeelte.
Deze wordt met rode palen weergegeven en start bij een informatiebord vlakbij de ijsbaan.
Maar er is ook de mogelijkheid om langere routes te lopen. Hiervoor moet wel de Zuidwesterringweg worden overgestoken.
Deze weg deelt het bos in twee gedeeltes.
Op onze route kaart hebben we twee routes weergegeven met de kleuren Groen en Oranje.