Wandelroute Wetering-West.

 

Wandelroute Wetering-West.

Afstand : ± 8,4 KM.

Wegen en paden : onverhard en verhard.

Routekleur : Blauw

Start :

Nabij Veldhuisweg.
8362 VA, Nederland

Tussen de plaatsjes Nederland, Wetering en Muggenbeet ligt de Wetering-West polder.

De Polders Wetering Oost en -West liggen als een belangrijke schakel in de verbinding tussen de Wieden en de Weerribben.
Met de realisatie van Wetering Oost en –West is 2,4 miljoen m3 waterberging gerealiseerd door Waterschap Reest en Wieden.
Dit is een groot deel van de waterbergingsopgave in Noordwest Overijssel.
De waterberging wordt gecombineerd met natuurontwikkeling. Het grootste deel van het gebied wordt ingericht als dynamisch moeras.

Door dit gebied loopt een wandelroute van ongeveer 8 km lang die u dwars door dit prachtig stuk landschap brengt.

De open rietvelden, met daartussen ruimte voor wat bomen en grasveldjes is een heerlijke plek om te wandelen.
Wetering West is een goed weidevogelgebied. Soorten als grutto, wulp, veldleeuwerik,graspieper, kievit en scholekster worden er aangetroffen.
Buiten de ringslang, die aangetroffen wordt op de slootoevers, zie je vooral de mol,konijn en egel in dit gebied.

Bij het plaatsje Nederland is een parkeerplek met informatiebord te vinden over dit gebied.


Wandelroute Wetering-West