Wandelroute Zuigerplasbos

Wandelroute Zuigerplasbos .

Afstand : ± 4,5 KM.

Wegen en paden : verhard.

Start :

Zuigerplasdreef 204
8223 EX Lelystad

Verscholen tussen de Hanzelijn aan de oostzijde, een golfterrein aan de westzijde, volkstuinen en sportvelden aan de zuidzijde en de N302 aan de noordzijde ligt het Zuigerplasbos.
Een natuurgebied van 290 hectare in de Nederlandse gemeente Lelystad.

Tijdens de drooglegging van Oostelijk Flevoland ontstond door zandwinning ten behoeve van de dijkaanleg de Zuigerplas.
Rond deze plas werd vanaf 1964 bos aan gelegd.
Het Zuigerplasbos kreeg daarna een recreatieve functie voor Lelystad.

Het Zuigerplasbos behoort – samen met het Gelderse Hout ten oosten van Lelystad, het Hollandse Hout ten zuidwesten van Lelystad en het Visvijverbos ten noordoosten van Lelystad – tot de stadsbossen van Lelystad.
Het gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer.

De ligging.

Rondom de plas ligt een parkachtig landschap. Een afwisseling van grasvelden, bomen en boomgroepen en struikgewas.
Aan de buitenkant van het Zuigerplasbos zijn rijke bosranden aangeplant met veel verschillende soorten bomen en struiken.
In die struwelen wemelt het van de kleine zangvogels. Over de bloemrijke velden dartelen vlinders naar hartelust in de zomermaanden.
Alles bij elkaar een gevarieerd en aantrekkelijk geheel, waar je gemakkelijk de nodige tijd met plezier en ontspannen door kunt brengen.

Parkeren en route.

In het weekend kunt u de auto parkeren bij De Rede. Een speciaal onderwijs school van stichting Eduvier.
Van daaruit kunt u de wandelroute Zuigerplasbos beginnen.
De route wordt niet met bewijzering aangegeven.
U zult dus zelf moeten navigeren met behulp van kaart en eventuele apps op een telefoon.